A.R.E.S Analysis

Irán
Intelligence summary

Publikujte u nás

Prihláste sa


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Vytvorte si ho!

Naši partneri

Odporúčanie priateľom

Ak sa Vám páčila naša webstránka - pošlite odkaz o nej priateľom!

Počet návštev

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes59
mod_vvisit_counterVčera137
mod_vvisit_counterTento týždeň728
mod_vvisit_counterTento mesiac935

Syndicate

SiteMap

Google Sitemap Generator

Politika „Flexicurity“– nová výzva verejnej politiky EÚ
Napísal: Michal BEDNÁR   
Utorok, 13.januára 2009 - 16:32 hod.
Obsah článku
Politika „Flexicurity“– nová výzva verejnej politiky EÚ
1. FLEXICURITY  VÝZVA EÚ
1.1.  Charakteristika realizácie politík
1.2.  Dánsky model pracovného trhu
1.3. Definícia a základné princípy fungovania modelu
1.4.  Zložky flexicurity a súčasné výzvy
2. CHARAKTERISTIKA PRACOVNÝCH TRHOV V EÚ
2.2.  Flexibilné a bezpečné dohody
2.3.  Aktívne politiky na trhu práce
2.4.  Moderné systémy sociálnej bezpečnosti
Záver

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záver

Všeobecné princípy flexicurity poskytujú členským štátom EÚ základné chápanie jej významu a umožňujú im uvedomiť si výzvy, ktorým koncepcia venuje pozornosť. Pri realizácii koordinovanej a uváženej politiky môžu jednotlivé krajiny a tým aj celá Európa dospieť k zabezpečeniu svojej sociálnej a ekonomickej budúcnosti. Aby boli jednotlivé reformy na úrovni krajín úspešné je nevyhnutné, aby praktické východiská zohľadňovali a rešpektovali rozmanitosť podmienok, ktoré vyplývajú z ich právnych systémov, inštitúcii pracovného trhu a pracovnoprávnych vzťahov.
 
Ako vyplýva z jednotlivých prípadov v rámci EÚ, je potrebná rozsiahlejšia angažovanosť a pozornosť európskeho spoločenstva, ktorá by pomohla jednotlivým štátom preklenúť regionálne rozdiely a tým by sa dala politika zamestnanosti realizovať na približne rovnakej úrovni aj napriek historickým rozdielom. Podľa nášho názoru predstavuje koncept flexicurity historickú možnosť simultánne pozdvihnúť ekonomickú efektivitu a sociálnu rovnosť na vyššiu úroveň. Flexibilita môže byť predpokladom bezpečnosti a bezpečnosť môže byť predpokladom pre flexibilitu. Oba tieto aspekty by mali byť vnímané ako vzájomne podporné, aby zabezpečili optimálnu prispôsobivosť výzvam globalizácie a demografických zmien. V tomto zmysle môže byť Európa jediným kontinentom, ktorý bude schopný urobiť rozhodujúci krok, ktorý by mohol byť odrazovým mostíkom a uľahčí inak cestu plnú prekážok.
 
Cieľ, ktorý sme si vytýčili v našej práci sa nám podľa nášho názoru podarilo naplniť a to najmä vďaka hlbšej analýze problematiky s využitím všetkej dostupnej literatúry.  Chceme však zároveň poznamenať, že jednotlivé modely na trhu práce a konkrétne aj model flexicurity podliehajú neustálemu procesu zmien. Tie súvisia s potrebou prispôsobovania sa novým trendom a aj z toho dôvodu nie je téma práce  nevyhnutne uzavretá.

Odkazy:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Flexicurity
[2] Tamže (20.1.2008)
[3] The Nordic labour markets and the concept of flexicurity by Hans Jensen and J?rn Neergaard Larsen 
      http://www.da.dk/SuperShowAttachment.asp?PID=20070611154046MPH (25.1.2008)
[4] Hansen, E. J.: Welfare Trends in the Scandinavian Countries, New York, M E Sharpe Inc, 1993, s.16-26
[5] Becker, U.: The Scandinavian Model: Still an Example for Europe? In: Internationale Politik und Gesellschaft 4/2007- http://www.fes.de/IPG/2007/4/05_Becker_US.pdf. (26.1.2008)
[6] Schumpeter, Joseph A. : Capitalism, Socialism and Democracy. New York: George Allen & Unwin, 1942, s.128
[7] Fínsko, Dánsko, Švédsko
[8] World Economic Forum online
In: http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/GCRpressrelease06 (8.2.2008)
[9] The Nordic labour markets and the concept of flexicurity by Hans Jensen and J?rn Neergaard Larsen
     http://www.da.dk/SuperShowAttachment.asp?PID=20070611154046MPH (25.1.2008)
[10] Active Labour Market Programmes
[11] The Nordic labour markets and the concept of flexicurity by Hans Jensen and J?rn Neergaard Larsen
       http://www.da.dk/SuperShowAttachment.asp?PID=20070611154046MPH (25.1.2008)
[12] Madsen, P.K.: Denmark: Flexibility, security and labour market success, Employment and Training   Papers No. 53, ILO, Geneva 1999
[13] Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K.: The flexible Danish labour market – a review, Aalborg, CARMA, 2005, s.25
[14] Páleník, V., Noška, R., Páleník, M.: Dánsky model flexicurity
       http://www.iz.sk/download-files/sk/Flexicurity_zbornik_FES2_pril.doc s.4-5 (13.10.2007)
[15] Páleník, V., Noška, R., Páleník, M.: Dánsky model flexicurity
       http://www.iz.sk/download-files/sk/Flexicurity_zbornik_FES2_pril.doc s.4-5 (13.10.2007)
[16] Employment protection legislation
[17] European Commission: Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007, s. 10
[18] pozri príloha č.1
[19] Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K.: The flexible Danish labour market – a review, Aalborg, CARMA, 2005, s.22
[20] Wilthagen, T.,Tros, F.: The Concept of ‘Flexicurity’: A new approach to regulating employment and labour markets, TRANSFER – European Review of Labour and Research, 2004, s. 166-187.
[21] Tamtiež s.180
[22] Madsen, P. K.: “Flexicurity: A New Perspective on Labour Markets and Welfare States in Europe. The Case of Denmark.” Aalborg, CARMA, 2006, s.20
[23] Wilthagen, T., Tros, F.: “Dealing with the ‘Flexibility-Security-Nexus’: Institutions, Strategies, Opportunities and Barriers.” Amsterdam, University of Amsterdam , 2003, s.7-8
[24] Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K.: The flexible Danish labour market – a review, Aalborg, CARMA, 2005, s.18

[25] European Commission: Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007, s. 10

[26] European Commission: Employment in Europe 2006
       http://ec.europa.eu/employment_social/eie2005_chap2_en.pdf (24.1.2008)
[27] Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K.: The flexible Danish labour market – a review, Aalborg, CARMA, 2005, s.27

[28] D?R (2004): Dansk ?konomi Efter?r 2004, Copenhagen: Danish Economic Council. Online: http://www.dors.dk/sw403.asp (20.3.2008)
[29] Bredgaard, T., Larsen F., Madsen P.K.: The flexible Danish labour market – a review, Aalborg, CARMA, 2005, s.28
[30] Úradný vestník EÚ 2006/C 195/12. Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Flexicurity podľa vzoru Dánska –
       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:195:0048:0053:SK:PDF
[31] Tamtiež
[32] Úradný vestník EÚ 2006/C 195/12. Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Flexicurity podľa vzoru Dánska –
       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:195:0048:0053:SK:PDF
[33] Tamtiež
[34] European Commission: Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007, s. 3
[35] Tamtiež s.3
[36] European Commission: Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through flexibility and security, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007, s. 4
[37] European Commission: Flexicurity Pathways: Turning hurdles into stepping stones
      http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_pathways_en.pdf s.2 (25.1.2008)
[38] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s.2 (25.1.2008)
[39] Tamtiež
[40] Wilthagen, T., Tros, F.: “Dealing with the ‘Flexibility-Security-Nexus’: Institutions, Strategies, Opportunities and Barriers.” Amsterdam, University of Amsterdam , 2003, s. 22
[41] Tamtiež s. 22
[42] 1 Wilthagen, T., Tros, F.: “Dealing with the ‘Flexibility-Security-Nexus’: Institutions, Strategies, Opportunities and Barriers.” Amsterdam, University of Amsterdam , 2003 s. 24
[43] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
      http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 3 (25.1.2008)
[44] Tamtiež s. 4
[45] Wilthagen, T., Tros, F.: “Dealing with the ‘Flexibility-Security-Nexus’: Institutions, Strategies, Opportunities and Barriers.” Amsterdam, University of Amsterdam , 2003, s. 24
[46] Tamtiež, s. 25
[47] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
      http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 8 (25.1.2008)
[48] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 8 (25.1.2008)
[49] Wilthagen, T., Tros, F.: “Dealing with the ‘Flexibility-Security-Nexus’: Institutions, Strategies, Opportunities and Barriers.” Amsterdam, University of Amsterdam , 2003, s. 9-10
[50] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
      http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 12 (25.1.2008)
[51] Tamtiež s. 12
[52] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 12 (25.1.2008)
[53] Spoločná správa o zamestnanosti 2006/2007
      http://ec.europa.eu/employment_social/employ_en.htm (13.2.2008)
[54] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/pdf/flexi_practices_en.pdf      s. 15 (25.1.2008)
[55] Labour Market Services and Benefits Act - 
       www2.sm.ee/tta/failid/ (25.2.2008)
[56] http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/pt_en.htm (19.3.2008)
[57] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/pdf/flexi_practices_en.pdf s. 17 (25.1.2008)
[58] http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/pt_en.htm (19.3.2008)
[59] http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/init/nor_3.htm (19.3.2008)
[60] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/pdf/flexi_practices_en.pdf s. 21 (25.1.2008)
[61] Italian regional production tax
[62] v regiónoch južného Talianska až do výšky 10000 eur
[63] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
        http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 22 (25.1.2008)
[64] Tamže s.23
[65] http://www.ncpp.ie/nws/default.asp (21.3.2008)
[66] http://www.ncpp.ie/press/press_detail.asp?newsId=232&zoneId=2&catId=21 (21.3.2008)
[67] http://www.ncpp.ie/press/press_detail.asp?newsId=232&zoneId=2&catId=21 (21.3.2008)
[68] Wilthagen, T.: Flexicurity Practices, Brussels, European Commission, 2007
       http://ec.europa.eu/employment_social/flexi_practices_en.pdf s. 23 (25.1.2008)

PRÍLOHY

Príloha č.1 Zdroj:    Úradný vestník Európskej únie [online]     
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri (20.1.2008)


 
< Predchádzajúca